Region:  Maluku

Hotel Manise, Ambon, Maluku, Indonesia

Hotel Manise, Ambon, Maluku, Indonesia

Hotel Manise, Ambon, Maluku, Indonesia

Hotel Manise, Ambon, Maluku, Indonesia

Hotel Manise, Ambon, Maluku, Indonesia

Hotel Manise, Ambon, Maluku, Indonesia

Hotel Manise, Ambon, Maluku, Indonesia

Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Bas Relief on the Exterior of Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Bas Relief on the Exterior of Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Bas Relief on the Exterior of Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Bas Relief on the Exterior of Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Bas Relief on the Grounds of Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Bas Relief on the Grounds of Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Bas Relief on the Grounds of Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Bas Relief on the Grounds of Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Bas Relief on the Grounds of Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Bas Relief on the Grounds of Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia

Museum Siwalima Koleksi Kelautan, Ambon, Maluku, Indonesia