Region:  Senya Beraku

Fish Market, Senya Beraku, Ghana

Fish Market, Senya Beraku, Ghana

Fish Market, Senya Beraku, Ghana